وقتی ما به یک نقطه نگاه می کنیم اینطور وانمود می شود که اطراف ما تار شده و فقط آن نقطه را که ما تمرکز کرده ایم به صورت واضح و روشن می بینیم و حالا شرکت Nvidia با انجام ترفندی مشابه این ویژگی را بصورت واقعیت مجازی پیاده سازی کرده است.

محققان این شرکت پس از صرف نه ماه این کارت گرافیک را طراحی کردند تا وقتی کاربر روی جسمی متمرکز می شود اطراف آن را تار نماید، این ویژگی حس واقعی بودن بازی را به بازیکن القاء می کند.

وقتی کاربر از سیستم Nvidia استفاده و در یک منطقه جدید از صحنه بازی تمرکز می کند نرم افزار ردیاب چشم در آن صحنه متمرکز می شود.

دست یابی به این تکنولوژی می تواند تحولی در صنعت واقعیت مجازی باشد.

دیدگاه شما چیست؟