یک روز تصمیم گرفتم که موبایل خودم را در خانه بگذارم و بیرون بروم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد یا ناراحتی به وجود بیاد کل روز را بدون موبایل سپری کردم.

در حال حاضر تلفن همراه جزء جدایی ناپذیر زندگی جوانان و نوجوانان شده است و بدون موبایل نمی توانند زندگی کنند.

بدون اینترنت عمدتا سیگنال ها خوب هستند. این خوب بودن بدین معنا است که ما وقت کافی برای اصلاح خودمان داریم از آزادی و خلاقیت مان زمانی که ارتباط آنلاین خود را قطع کرده ایم نهایت استفاده را خواهیم برد. زندگی آنلاین برای ما بیش از حد وابستگی و استرس می آورد.

این امکان وجود دارد که رسانه های اجتماعی باعث اضطراب، اندوه و دلهره شوند اما ما قطعا از جهان واقعی به سمت جهان دیجیتال پیش خواهیم رفت هر چند با آن مخالفت نماییم.
دیگر نمی توانیم از عبارت  دیجیتال بومی استفاده کنیم چرا که در حال حاضر در یک فرهنگ دیجیتال زندگی می کنیم.
فرهنگ دیجیتال باعث تغییرات زیادی در زندگی ما شده است یکی از این تغییرات حریم خصوصی است و حریم خصوصی یعنی اینکه چه کسی به چه چیزی از اطلاعات دسترسی داشته باشد.

دیدگاه شما چیست؟