شروع رویداد
 چهارشنبه ۶ تیر ۹۷  ۱۷:۳۰
پایان رویداد
 چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷  ۲۰:۳۰
مکان رویداد: تهران

 

آدرس:تهران ، خیابان شهید مطهری، تقاطع میرازی شیرازی

دیدگاه شما چیست؟