۱- ایجاد یک تابع توسعه محصول علم اطلاعات
برای اینکه سازمان ها و شرکت های بزرگ به موفقیت دست یابند، سه سطح
کلی برای استراتژی آنها وجود دارد: رقابت، تمایز و دستیابی به موفقیت. اگر شما در کسب و کار پیش بینی هستید و بهترین محصول رقابتی موجود در بازار از دقت حدود ۷۰٪ برخوردار است، یک استراتژی دستیابی به موفقیت برای آن محصول دارای دقتی نزدیک به ۹۰٪ یا٪۹۵ میباشد.

۲-  تعادل بین تحقیقات کیفی و کمی
در قدم بعدی، شما باید بدانید که چه نوع تحقیقاتی را دانشمند داده ی شما انجام خواهد داد. در زمینه تحقیق، دو روش اساسی وجود دارد: کمی و کیفی.
تحقیق کیفی در مورد اکتشاف و اصطلاحات علم داده است. در تحقیقات کیفی، دانشمندان داده به دنبال موضوع هایی در دریای عظیمی از داده ها هستند. این داده ها می توانند ساختاریافته، بدون ساختار، یا در دسترس نباشد. اگر آنها موفق شوند، آنها مفاهیم و الگوهایی در داده های شما کشف می کنند که شما هرگز نمی دانستید.  روش پژوهش دیگر کمی است. در تحقیقات کمی،  دانشمندان داده، فرضیات را تست کرده و توسعه می دهند. تحقیقات کمی آنچه از تحقیقات کیفی بدست می آید را تایید می کنند.

۳- وجود یک برنامه پشتیبان گیری در موارد عدم دستیابی به موفقیت

دیدگاه شما چیست؟