استارتاپ Boston-based نرم افزار آنالیز صدا می فروشد بدین صورت که وقتی شما به مرکز تماس وصل می شوید این نرم افزار با اندازه گیری متغیرهایی مثل صدا و ریتم گفتار احساست مشتری پیش بینی می کند.

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published.