شروع رویداد
 پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۹۷  ۱۰:۰۰
پایان رویداد
 جمعه ۴ خرداد ۹۷  ۱۴:۰۰
مکان رویدادتهران

برگزارکننده‌ی رویداد: انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه

دیدگاه شما چیست؟