فیفا 15

الکترونیک آرتز در این نسخه(فیفا ۱۵) سعی بر این داشته تا احساسات و واکنش ها را نیز درگیر بازی کند، نظیر واکنش های تماشاگران، نیمکت نشینان و حتی دعوی بازیکنان… . EA زمان انتشار بازی را اواخر شهریور ماه اعلام کرده است.

دیدگاه شما چیست؟