اساس بازازیابی در فهمیدن و شناختن نوع رفتار مشتری و نیاز های اوست . حال با کمک ثبت داده ها، جمع آوری و در نهایت تحلیل بررسی آن داده ها، بازاریاب می تواند هرچه دقیقتر و ریزبینانه تر مشتری خود را مورد بررسی قرار داده و محصول خود را به طور کاملا حرفه ای به وی بفروشد. البته بهتر است این نکته را بدانیم که هرچند یک بازاریاب به داده ها نیاز دارند اما داده ها به بازاریاب ها بیشتر احتیاج دارند.

دیدگاه شما چیست؟