power

 

یک بدافزار توسط گروه بدافزاری سنجاقک شناسایی شده است که قدرت دسترسی از راه دور بالقوه به ۱۰۱۸ نیروگاه (اعم از اپراتور خط لوله گاز) در ۸۴ کشور را دارا میباشد. درحال حاضر این بدافزارها درحال جاسوسی از سیستم ها بوده اما این توانایی را دارند که درسیستم ها خرابکاری کنند. در گزارش دی ورج آمده  طبق اعلام محققین این بدافزار حتی از ویروس استاکس نت در سال ۲۰۱۰ که به تاسیسات هسته ای حمله کرد پیچیده تر است و سرورآن در شکورهای اروپای شرقی وجود دارد. این گروه برای پیدا کردن اهداف خود از روشهایی متنوعی از جمله فیشینگ استفاده می کند.

دیدگاه شما چیست؟