در پی تحقیقات اخیر مبنی بر استفاده فیسبوک از میکروفون موبایل های کاربران برای اهداف تبلیغاتی، فیسبوک در پست وبلاگی خود اعلام کرده است که هیچ گاه به صدای کاربرانش بدون اجازه آنها گوش نداده است. کلی برنز: در طی آزمایشی که توسط اینجانب انجام پذیرفته است اثبات کرده ام که اپلیکیشن فیسبوک حتی هنگامی که از آن استفاده نمی کنید به حرف هاتان گوش می دهد.

دیدگاه شما چیست؟