ناسا، برای پیش بینی گودال ها و چاله هایی که هر آن ممکن است فرو بریزند از سیستم تداخل سنجی رادار دهانه ترکیبی (InSAR) استفاده می کند. تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی (به انگلیسی: Interferometric synthetic aperture radar) که تداخل سنجی رادار روزنه مصنوعی و به اختصار InSAR یا IfSAR نیز نامیده می‌شود، یک روش راداری در علوم ژئودزی و سنجش از دور می‌باشد که با استفاده از تداخل‌سنجی فاز امواج ارسال و دریافت به سطوح، امکان ایجاد مدل سه‌بعدی سطح را فراهم می‌آورد.

دیدگاه شما چیست؟