yovshclbnv5oarndsspw

محققان ناسا، سازمان زمین شناسی امریکا و دانشگاه کارنگی در حال کار روی پروژه ای هستند تا با استفاده از سنسورهای  GPS گوشی های هوشمند بتوانند وقوع زلزله را پیش بینی کنند. یکی از دانشمندان ناسا معتقد است که سنسورهای GPS گوشی های هوشمند میتوانند نوسانات را شناسایی کنند و میتواند برای لحظات ارزشمند قبل از وقوع یک فاجعه مفید باشد.

دیدگاه شما چیست؟