این فیلم می خواهد آینده تکنولوژی نمایش دهد که در آن زندگی واقعی و مجازی در هم ادغام شده اند. هرچقدر فناوری ها پیشرفته تر می شوند دنیای واقعی و مجازی بیشتر باهم آمیخته می شوند. فناوری هایی مانند VR، واقعیت افزوده، پوشیدنی های هوشمند و اینترنت اشیاء و.. در آینده دنیای اطراف ما را احاطه خواهند کرد. این فیلم که با نام Hyper-Reality شناخته می شود تلاش می کند تا مدلی از واقعیت افزوده را به شما نمایش دهد.

دیدگاه شما چیست؟