amanda-todd-via-getty-images-730x478

 

فعالیتهای زیاد در صفحات شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک باعث بروز مشکلات روحی و یا روانی در نوجوانان می شود؛ همانطور که در سال ۲۰۰۲ نوجوان آمریکایی به نام تیم پایپر به دلیل تهدید شدن در فیسبوک و به وجود آمدن افسردگی دست به خودکشی زد. در همین رابطه محققان دانشگاه میشیگان در تحقیقی ۲هفته ای بر روی صفحات فیسبوک بیان کردند کسانی که چند روز متوالی بیشترین استفاده از فیسبوک را داشتند دچار نارضایتی بیشتری از زندگی شخصی خود شده اند؛ زیرا پروفایل آنها در فیسبوک با شخصیت واقعیشان تفاوت دارد و باعث بالا بردن توقعات آنها میشود.

دیدگاه شما چیست؟