big-data

هر ۲۰ سال یا بشتر تکنولوژی جدید و قدرتمندی پا به عرصه حضور میگذارد. در چند سال آینده بیگ دیتا مثل اینترنت و شاهراه های اطلاعاتی، ساده به نظر خواهد آمد. ما در حال ورود به عصر اطلاعات شخصی بزرگ و تاثیر آن بر زندگی خواهیم بود. این موضوع در وبسایت نیوز ویک بیان میکند بیگ دیتا هم اکنون در حال پیشرفت است و روز به روز در بخش های مختلف در حال نفوذ است و می تواند در زمینه های مختلف از جمله فناوری و کسب کار و  . . . کاربرد دارد.

تقریبا هر هفته یک فروشنده جدید بحث بیگ دیتا را مطرح می کند و تمایل دارد از این علم در کسب کار خود استفاده کند.

جذابیت داده های بزرگ غیر قابل انکاراست.

دیدگاه شما چیست؟