به هرچیزی که در فیسبوک میبینید اعتماد نکنید!

فیلم کوتاه در رابطه با “آن چه که در ذهن شما است؟”؛  نگاه تند و تلخ به واقعیت های رسانه های اجتماعی نظیر فیسبوک ، که در آن، دوستان شما آنطوری خوشحال نیستند که وانمود می کنند.

دیدگاه شما چیست؟