شکل پایین شامل لیستی از ارائه دهندگان تجاری هدوپ می باشد که در آینده نقش اساسی در رشد کسب و کار بیگ دیتا خواهند داشت.

photo_2016-10-05_03-52-34

دیدگاه شما چیست؟