brain

شاید هنوز هم خیلی ها گوگل را در حد یک موتور جستجو بدانند. اما این رویکرد تبدیل به پیش پا افتاده ترین هدف گوگل شده است. گوگل در حال حاضر تبدیل به ماشین هوشمندی شده است که هر روز راه و روش جدیدی را از ما انسان ها یاد می گیرد…

با پروژ جدید گوگل با نام Google Brain شما اگر عکسی با نمای خیابان داشته باشید، کمتر از یک ساعت گوگل آدرس آن مکان را برایتان می فرستد. زیرا آدرس آن محل را یاد گرفته است!  گوگل در حال بهره برداری از الگوریتم های مغز به نام درک عمیق است که فراتر از هوش مصنوعی می باشد و همانند مغز انسان نیاز به آموزش دارد. بنابراین بیش از پیش به این نتیجه می رسیم که گوگل یک شرکت و یا موتور جستجو نیست بلکه یه ماشین در حال یادگیری است.

در عکسی برخی از خیابان هایی را می بینید که گوگل می تواند آنها را بخواند و پیدا کند…

google-brain

دیدگاه شما چیست؟