داده های بزرگ = فرصت بزرگ

داده های بزرگ تا سال ۲۰۲۰ ، ۳۵ زتابایت داده تولید خواهد شد.

داده های ساخت یافته و غیر ساخت یافته، به طور سالانه ۶۰ درصد رشد می کنند.

۲٫۷ زتابایت، داده در دوربین های دیجیتال وجود دارد.

۵ اگزابایت داده در هر دو روز تولید می شود.

داده های غیر ساخت یافته، ۸۰ درصد رشد می کنند.

امروزه رشد بالای داده های بزرگ، نشان دهنده ی فرصت بسیار مناسب برای بازاریابان است. همچنین پتانسیل بسیار زیادی در جریان عظیم داده های ساخت یافته و غیر ساخت یافته وجود دارد؛ که سازمان ها باید از این فرصت طلایی بیشترین بهره را ببرند.

برای سرمایه گذاری در این فرصت بزرگ نیاز خواهید داشت:

به قوانینی برای یکپارچه سازی داده ها

بهبود عامل های غیر ساخت یافته

شبکه ای داده محور از تکنولوژی و همکاران

بازاریابی داده های دولتی

اینفوگرافیک زیر، بازاریابی موثر با مدیریت جریان داده های بزرگ را نشان می دهد. با مفتا همراه شوید…

داده های بزرگ

دیدگاه شما چیست؟