Handwriting_feature

آیا می دانستید دست خط شما حاوی اسراری از شخصیتتان می باشد؟ ویا اگر شما دست خط یک نفر را ببینید قبل از اینکه خودش را دیده باشید، قادر خواهید بود به بخشی از رفتارش پی ببرید؟

مثلا اگر دست خط شما درشت باشد، شما احتمالا دارایی شخصیتی خجالتی و وابسته هستید و یا اگر حروف منحنی می نویسید شخصی خلاق و هنرمند می باشید. در صورتی که حروف را کج یادداشت می کنید  انسانی منطقی هستید که اجازه نمی دهید احساسات بر شما غلبه کند.

حالا برای اینکه بیشتر از روی دست خط به شخصیتتان و یا شخصیت دیگران پی ببرید اینفوگرافیک زیر را مشاهده نمایید:

 

info-khat

دیدگاه شما چیست؟