تخمین زده می شود صنعت اینترنت اشیاء ۱۴٫۲ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰به اقتصاد جهانی اضافه کند. مسلما بزرگترین رشد در دهه آینده این صنعت خواهد بود که تقریبا دو سوم از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
اینفوگرافیک قدرت اینترنت اشیاء

دیدگاه شما چیست؟