1

فیسبوک اعلام کرد که قصد دارد اینترنت رایگان خود را با وجود عدم نیازمند بودن مردم اروپا، به آنجا ارسال کند. پیش از این مردم فقیر cو هند از سرویس internet.org شرکت فیسبوک بهره برده اند. قرار است تا سال ۲۰۲۰ نیمی از اروپاییها به سرعت دانلود  ۳۰Mbps  به حداقل ۱۰۰Mbps دست پیدا کنند.

دیدگاه شما چیست؟