اینترنت اشیا و سیستم های بلادرنگ (RTOS)

شروع رویداد
 دوشنبه ۷ خرداد ۹۷  ۱۰:۰۰
پایان رویداد
 دوشنبه ۷ خرداد ۹۷  ۱۲:۰۰
مکان رویدادتهران

در سخنرانی خواهیم داشت :

آشنایی اولیه با IoT
معرفی پلتفرم های IoT به صورت کلی
معرفی زبان های برنامه نویسی کاربردی  IoT
الگو های طراحی و نگارش برنامه
ویژگی های RTOS ها
معرفی RTOS های مطرح

دیدگاه شما چیست؟