سرویس تاکسی اوبر میخواهد سرویس جدیدی خود را با نام UberX در برلین راه اندازی کند. این سرویس مخصوص رانندگانی است که دارای گواهینامه رانندگی حرفه ای می باشند. راه اندازی این سرویس در برلین به این دلیل می باشد که راننده کافی در این شهر برای ارائه خدمات به اوبر موجود نمی باشد و اوبر می بایست از راه های دیگری برای جلب مشتری اقدام نماید. این سرویس از ماه ژانویه در برلین در دسترس خواهد بود.

از جمله چالش های پیش روی اوبر، استفاده از رانندگانی است که دارای گواهینامه معتبر رانندگی نمی باشند و تا کنون چندین دادگاه برای این سرویس تاکسیرانی در جاهایی همچون سانفرانسیسکو برگذار شده است.

دیدگاه شما چیست؟