cerfvint_050415getty

 

اخیرا Vint cerf  که یکی از بنیانگذاران اینترنت است اعلام کرده سیاست اوباما در مورد رمزگذاری ها و عملکرد شرکتهای سیلیکون ولی،منجر به بروز ناامنی های زیاد در دنیای دیجیتال خواهد شد. به عقیده وی تضعیف رمزگذاری در اینترنت منجر به وجود آمدن بک دورهای امنیتی در سایتهای مختلف میشود که ممکن است هکرها از آنها سو استفاده کنند.

دیدگاه شما چیست؟