افزایش 44 برابری داده تا 2020

حجم داده ها هر سال ۴۰% رشد میکند و بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ شاهد رشد ۴۴ برابری داده خواهیم بود که در این صورت هرچه داده ها بیشتر شوند میتواند در فرآیند تصمیم گیری تاثیر گذارتر و مفیدتر باشد.این افزایش داده ها میتواند در هر زمینه ای مناسب باشد که باید با پردازش این داده ها الگوهای مفید را استخراج کرد.

دیدگاه شما چیست؟