در یک نظر سنجی مشخص شده است که ۵۹ درصد پدر مادر های آمریکایی اعتقاد دارند که جوان هایشان به گوشی هوشمندان اعتیاد پیدا کرده اند.

کودکان آمریکایی بین سنین ۸ تا ۱۲ سال نزدیک به ۶ ساعت از زمان خود را در رسانه های اجتماعی سپری می کنند و این موضوع برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال به ۹ ساعت در روز می رسد. در نظر سنجی مشخص شده است که ۴۶ درصد بزرگسالان آمریکایی موبایل هایشان را در هنگام رانندگی چک می کنند و بیش از نیمی از جوانان این والدین این اظهار نظر را تایید کرده اند.

 

دیدگاه شما چیست؟

Your email address will not be published.