111

ناتو با توجه به درگیری های نظامی در جهان و اهمیت بخش الکترونیک و دیجیتال، سیاست های دفاع سایبری خود را بروز رسانی کرده و طی آخرین اصلاحیه اساسنامه خود؛ حملات دیجیتالی را بعنوان یکی از شرایط مداخله نظامی گنجانده است. در بند ۵ معاهده واشنگتون ذکر شده که در صورت حمله سایبری به یکی از کشورهای عضو ناتو، حمله به همه کشورهای عضو فرض شده و تمام اعضا می توانند در جهت دفاع از حملات سایبری استفاده کنند.ناتو در عصر رقابت جهانی، از ظهور یک سبک جدیدی از “جنگ ترکیبی” که شامل جنگ سایبری و نظامی می باشد میان عناصر دیگر هشدار داد. به عنوان مثال حمله روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸ و بحران اوکراین است که در آن نمایش گذاشتن قدرت جنگ هیبرید که ترکیبی از نیروهای نظامی با عملیات اطلاعات تحریک کننده ، عملیات سایبری، و اقدامات اقتصادی است، نمونه ای از این نوع جنگها می باشد که ناتو نسبت به افزایش این نوع حملات هشدار داده است.

دیدگاه شما چیست؟