happinessblanket1   هواپیمایی بریتانیا پتوی هوشمندی را برای استفاده در خطوط خود طراحی کرده است که حالت روانی و خلق افرادی که روی آن قرار دارد را شناسایی و جمع آوری می کند. این پتو که ساخت شرکت MyndPlay است به وسیله هدست هایی که بر سر مسافرین است سیگنال های مغز آنان را به پتو ارسال می کند. مثلا هنگامی که رنگ پتو آبی باشد نشاندهنده این است که فرد دارای احساس راحتی است و رنگ قرمز پتو نشان می دهد مسافر عصبی است. با استفاده از این پتو ها، نیاز مسافرین به نوشیدنی و غذا پیش بینی میشود و همچنین استرس نیز تشخیص داده میشود که این به مامورین امنیت پرواز کمک شایانی خواهد کرد.

دیدگاه شما چیست؟