HunchLab یک سیستم تجزیه و تحلیل داده ای می باشد که از داده های تاریخی ارتکاب جرم یا جنایت و همچنین عوامل مختلف دیگر از جمله زمان و مکان، به منظور پیش بینی مکانی که که در آن جرم یا جنایت ممکن است اتفاق بیفتد، استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل آماری همچنین در مورد بهترین روش برخورد با مشکلات ارتکاب جرم مشاوره می دهد  و این مشاوره توسط چندین اداره پلیس در ایالات متحده آمریکا استفاده می شود.

دیدگاه شما چیست؟