333

با فن آوری ویدئو کنفرانس جدید ورایزون ، در صورت بیماری و عدم دسترسی به پزشک، بیمار با تلفن همراه با پزشک معالج خود ارتباط برقرار کرده و پزشک با مشاهده وضعیت بیمار نسخه تجویز می کند. نسخه بصورت اتوماتیک به نزدیکترین داروخانه ارسال و سپس به در درب منزل بیمار فرستاده می شود . پزشکان، پرستاران و … از یک پروتکل احراز هویت دو مرحله ای برای استفاده و پیوستن به یک کنفرانس ویدئویی، و سوابق پزشکی بیمار استفاده می کنند. ورایزون برای حفظ حریم خصوصی افراد از استانداردهای HIPAA فدرال استفاده می کند و تمام داده ها در طول تماس رمزگذاری شده در ابر ذخیره می شود.

دیدگاه شما چیست؟