1

استیو ووزنیاک(از بنیانگذاران اپل) مانند ایلان ماسک و بیل گیتس معتقد است که با پیشرفت سریع هوش مصنوعی آینده ترسناک و بسیار بدی در انتظار مردم است. انسان با توجه به تکامل بیولوژیکی انسان که باعث میشود که پیشرفت انسان بصورت آهسته باشد بنابراین نمیتواند به رقابت با ربات ها و هوش مصنوعی بپردازد.

دیدگاه شما چیست؟