در این کلیپ کوتاه، نظریه ای جدید درباره ی تاثیر گذاری رسانه های جمعی بر روی ایجاد جریان ها در جامعه بیان شده است…

دیدگاه شما چیست؟