مدیریت – مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید (قسمت سوم)

۱۰ مشکل عدم همکاری مدیران

۱- شکست در ارتباطات

۲- کاهش عملکرد و بهره وری

۳- تلف شدن منابع و تلاش ها

۴- خواسته های منفی، احساسات بد و افزایش روحیه ضعیف

۵- از دست دادن هماهنگی، و شکست در برنامه ریزی

۶- شکست در حل مشکلات و بهبود فرآیند ها

۷- از دست دادن تمرکز بر مشتری و سود

۸- افزایش تضاد و زد و بند در محل کار

۹- افزایش فشار مربوط به کار و تنش در محل کار

۱۰- ارائه الگویی ضعیف برای نیروی کار در سازمان

 

۱۰ علت اصلی عدم همکاری مدیران

۱- تضاد شخصی و منشها

۲- اهداف متضاد

۳- پاداشهایی که برای عملکرد فرد در نظر گرفته می شوند

۴- نبود اهداف، سمت یا کانون واحد

۵- رهبری ناموثر از بالا

۶- نبود مهارت های تیمی

۷- موانع سیستمی و ساختاری برای همکاری

۸- زمانی که کار تیمی و همکاری در اولیت مدیریت نباشد و مسئولیت و پاسخگویی برای این امر وجود نداشته باشد

۹- جنگ دستور کارها، سیاستها و میدانداری شخصی

۱۰ هیچ پاداش و بهره ای برای همکاری وجود نداشته باشد

 

با افزودن تضاد در اهداف، سیستم های پاداشی که همکاری را اندازه نگرفته یا پاداشی برای آن در نظر نمی گیرد، نبود وحدت در اهداف، و رهبری ناموثر از بالا دیگر تعجب آور نخواهد بود که پرا مدیران به عنوان راهی در زندگی سازمانی در بسیاری از عملیات تولیدی به پدیده همکاری روی خوش نشان نمی دهند. وقتی به زمینه ای که مدیران در آن عمل می کنند بنگریم چالشهای وادار کردن ساعتی در کار با یکدیکر تنها بزرگنمایی می شود.

همچنین بخوانید:  انیمیشن کوتاه و طنز "بازگشت" (انسان های اولیه، شبکه های اجتماعی و شکلکها!)

به علاوه، مدیران اظهار می دارند که در برخی موارد، مهارت های لازم برای کار با یکدیگر را ندارند و در موارد دیگر موانع سیستمی و ساختاری برای همکاری وجود دارد. مضافا بر اینکه در بسیاری از موارد کار تیمی مدیریت و همکاری آنها صرفا یک اولویت سازمانی نیست. در حالی که دستور کارها، سیاستها و میدانداری های شخصی غالبا احیا می شوند و مدیران از کار با یکدیگر باز می مانند. بالاخره مدیران قبول دارند که بر اساس قاعده معمول پاداش مختصری برای همکاری وجود دارد یا اصولا هیچ پاداشی برای این امر در نظر گرفته نشده است.

لذا فقدان کار تیمی در سطوح مدیریت میتواند توسط خد مدیران با شیوه رهبری بالا دست و عناصر سیستمی به وجود آید. از اینجا روشن می شود که چرا تشکیل تیم های مدیریت با عملکرد بالا به دشواری امکان پذیر است نظر یک سرپرست رده پایین در این مطالعه روشنگر این نکته است: ( به عقیده من غالبا برای عدم همکاری مدیران با یکدیگر دلایل بیشتری وجود دارد تا همکاری آنها با یکدیگر. هر کس به فکر خویش است و متاسفانه عده ای در رده بالا به طور ناخودآگاه این مشکلات را به وجود می آورند یا حتی آنها را طراحی می کنند و باعث می شوند فشار افزایش یابد و به قابلیت انجام کارها صدمه وارد شود.)

این مشکل در بسیاری از سازمانها می تواند یک مشکل واقعی باشد. ولی خبر خوش اینکه ایجاد کار تیمی در بین مدیریت و همکاری آنها با یکدیگر می تواند منشا مهمی برای کسب امتیاز رقابتی در سازمانهایی باشد که این مشکل را به شیوه سیستماتیک و جدی وجهه همت خود قرار دهند. سوال واقعی در نهایت این گونه مطرح می شود که کلید های ساختن تیم های مدیریت تولید با عملکرد بالا کدام اند؟

همچنین بخوانید:  مدیریت – بررسی نقش و اهمیت رضایت شغلی کارکنان در سازمان (قسمت دوم)

مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید (قسمت دوم)

مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید (قسمت اول)

نظرتون را درباره ی این مطلب بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.