ذخیره سازی دیجیتال و اینترنت اشیاء+اینفوگرافیک

اینترنت اشیاء به تازگی به یک موضوع داغ تبدیل شده است. با اینترنت اشیاء می تواند تعاملی بین وسایل خانه ایجاد کرد و می تواند شیوه زندگی را عوض کند دستگاه های هوشمند متصل به اینترنت اشیاء نیز در شیوه کار تغییر ایجاد خواهد کرد و فرصت های جدیدی برای حفظ انرژی در محیط های اداری بنا میکند و باید سیستم هایی برای ذخیره سازی این داده ها محیا کرد.

داده های زیر نمونه هایی از IOT ( اینترنت اشیاء )امروز است.

ذخیره سازی دیجیتال و اینترنت اشیاء+اینفوگرافیک

Source :

فوربس

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه