انیمیشن کوتاه و طنز “بازگشت” (انسان های اولیه، شبکه های اجتماعی و شکلکها!)

انسان های اولیه نمی توانستند باهم صحبت کنند، چون صحبت کردن اختراع نشده بود…اما انسان های این زمانه هم باهم صحبت نمی کنند، چون شبکه های اجتماعی و شکلک ها اختراع شده اند…

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه