کم خوابی شدید نتیجه استفاده بیش از حد از فیسبوک

 

نتایج بررسی محققان نشان میدهد نوجوانانی که قبل از خواب اقدام به بازی موبایلی و گشت و گذار در شبکه های اجتماعی میکنند تمایل کمتری به خواب دارند و همچنین دچار فقر خواب حتی روزهای تعطیل میشوند. همچنین دکتر شهراد طاهری( از بیمارستان ویل کورنل دوحه) معتقد است که استفاده از شبکه های اجتماعی که بصورت متون گسسته میباشد باعث میشود که روند پیچ در پیج رو به پایین قبل از خواب را قطع و نوجوانان را بیش از حد بیدار نگه میدارد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه