نقش فروم ها در زندگی انسان ها

1

نتایج یک مطالعه بر روی نقش کامپیوتر بر رفتار انسان نشان میدهد که انجمن ها و تالارهای گفتگو در اینترنت تاثیرات مثبتی بر رضایت از زندگی دارد و باعث افزایش مشارکت میان جوامع خارج از محدوده آنلاین میشود. دکتر لوئیس پندری از دانشگاه اکستر میگوید که مطالعه ما نشان داد که کاربران اغلب متوجه میشوند که انجمن ها یک منبع پشتیبانی خیلی بزرگ برای یافتن مطالب مورد جستجو است.

منبع
همچنین بخوانید:  مرور رسانه ها،15 بهمن 94

نظرتون را درباره ی این مطلب بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.