شغلهایی که ربات ها می توانند در سال ۲۰۱۵ جایگزین آن شوند

شغلهایی که ربات ها می توانند در سال 2015 جایگزین آن شوند

با پیشرفت علم و تکنولوژی، هر روز شاهد سیستم های هوشمند جدیدی هستیم که می توانند بسیاری از اعمال انسانی را به صورت خودکار انجام دهند. نگاهی داریم به تعدادی از مشاغل که در آینده توسط ربات ها انجام خواهد شد. در سال ۲۰۱۵ بسیاری از شغلها را شاهد خواهیم بود که ربات های جایگزین انسان ها می شوند نمونه ای از این شغلها در زیر آمده است.

کارگران بیمارستان ها و پرستارها

فروشندگان

خلبان هواپیماها

دربان ها و مستخدمان هتل ها

بازیگرها

ورزشکاران

 

 

Source :

مشیبل

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه