رصد مناطق ممنوع ماهیگیری با ماهواره

 

eyes_on_sea_war_room0_16x9

سازمان محیط زیست بریتانیا با همکاری موسسه تحقیقاتی Pew Charitable در پروژه ای به نام Eyes on the seas مناطق ممنوعه صید ماهی را با ماهواره  رصد و به صیادان غیرمجاز اخطار میفرستند. از نظر مقامات بریتانیا استفاده از ماهواره یکی از ره های موثر برای حفط محیط زیست می باشد.

Source :

techtelling

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه