تاثیرات مدت نگاه کردن به صفحه نمایش در خواب نوجوانان

1

نتایج بررسی محققان نروژی روی ۱۰۰۰۰ نفر نوجوان بین ۱۶ تا ۱۹ سال نشان می دهد در حالیکه نوجوانان به ۸ الی ۹ ساعت خواب شبانه نیاز دارند ولی آنهایی که روزی ۳ الی ۴ ساعت به صفحه نمایشگر دستگاه های الکترونیکی مانند موبایل، تبلت و کامپیوتر نگاه میکنند خوابی کمتر از ۵ ساعت دارند. همچنین این بررسی نشان داد که ۴۹ درصد آنها بعد حدود ۶۰ دقیقه به خواب می روند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه