استقرار اپلیکیشن هشدار اضطراری در مدارس

 

مسئولین ایالت آرکانزاس آمریکا قصد دارند اپلیکیشن موبایلی هشدار اضطراری را در تمام مدارس و برای همه دانش آموزان تهیه کنند تا در صورت بروز حادثه مانند زلزله،آتش سوزی و تیراندازی آن را فشار بدهند. به مسئولین دولتی این اپلیکیشن علاوه بر ارتباط با مراکز ضرورری مانند پلیس، اورژانس و آتش نشانی و نمایش مکان دقیق حادثه برای این مراکز، مکان های خروج اضطراری و روش های تخلیه فوری را به دانش اموزان و مسئولین مدارس نشان میدهد.

Source :

آر تی

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه