استفاده فیسبوک از پرتوهای لیزر برای ارائه اینترنت رایگان

هواپیماهای بدون سرنشین فیسبوک با پرتو های لیزر اینترنت رایگان ارائه می دهند. این پرتو های لیزر، اینترنت رایگان به جهان ارائه می دهند. در جلسه طولانی پرسش و پاسخ آنلاین در صفحه ی فیسبوک مارک زوکربرگ بنیان گذار فیسبوک، او از برخی فناوری های مهم آینده که ممکن است فیسبوک بر روی آن کار کند، صحبت کرد. که شامل:  فناوری ارتباط افکار با یکدیگر(Telepathy)، توانایی انسان ها برای صحبت با یکدیگر با ذهن خودشان.  پرتوهای لیزر مورد استفاده برای انتقال داده ها از آسمان به زمین، رشد هوش مصنوعی و واقعیت مجازی.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه