ابتکاری جدید برای راه اندازی شهرهای هوشمند ایمن

universityex

سه مرکز IOActive، کسپرسکی و ابر امنیتی قصد دارند با همکاری یکدیگر به بررسی و رفع مشکلات امنیت سایبر بپردازند تا بتوانند به رفع آنها شهرهای هوشمند ایمن را راه اندازی کنند. هدف از این کار اتصال میان تمام افراد جامعه از قبیل مشتریان، فروشندگان، مقامات و … غیره میباشد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه