آفلاین بودن ۴ میلیارد نفر در جهان با وجود پیشرفت های ارتباطی

 

اینترنت یک کاتالیزور برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی گسترده تر از طریق دسترسی به آموزش، فرصت های اقتصادی و اشتغال و حتی مراقبت های بهداشتی است. با توجه به تحقیقات جدید فیس بوک در سال ۲۰۱۵ ، حدود ۳.۲ میلیارد کاربر اینترنت در جهان وجود  دارد که این تعداد در سال ۲۰۱۴ حدود ۲.۹ میلیارد کاربر می باشد. در این تحقیق مشخص شد که ارائه خدمات تلفن همراه و اینترنت در مناطق دورافتاده و روستاها دو تا سه برابر هزینه شهرها میباشد و مردم رستاها کمتر توان پرداخت این هزینه ها دارند. همچنین یک شکاف جنسیتی نگران کننده در بسیاری از کشورها مشاهده شده بطوری که بسیاری از دختران و زنان بطور نابرابری از استفاده از اینترنت محروم هستند.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه