تصویر برداری شگفت انگیز از داخل آتش بازی توسط هواپیمای بدون سرنشین

شاید تا به حال آتش بازی زیاد دیده باشید؛ چه در تلویزیون چه در پارک های نزدیک خانه تان. اما دیدن آتش بازی از درون یک هواپیمای بدون سرنشین و از نزدیک ترین حالت ممکن به انفجار ها چیزی است که به احتمال زیاد تجربه اش نکرده اید. ما شما را دعوت میکنیم به کمی هواپیما سواری…

به اشتراک بگذارید:

نظر دهید