۵۰ مقاله در مورد موضوعات مرتبط با Hadoop

در پایین ۵۰ مقاله در مورد موضوعات مرتبط با Hadoop، NoSQL, Map-Reduce, Spark, big data و …قرار داده شده که این منابع شامل مقالات فنی، کتاب، آموزش و خواندن میباشد.

 

 1. Great list of resources – NoSQL, Big Data, Machine Learning and more | GitHub
 2. Implementing a Distributed Deep Learning Network over Spark
 3. Correlation and R-Squared for Big Data
 4. [Book] Big Data – Principles and best practices of scalable realtime data systems
 5. ۹ Lessons: Picking the Right NoSQL Tools
 6. Lesson 2: NoSQL Databases are Good for Everything – Except Maybe this One Thing
 7. ۱۶ resources to learn and understand Hadoop
 8. ۸ Hadoop articles that you should read
 9. Fast clustering algorithms for massive datasets
 10. Hadoop – Whose to Choose
 11. ۱۱ Features any database, SQL or NoSQL, should have
 12. Big Data: The 4 Layers Everyone Must Know
 13. The Book: Big Data, NoSQL, Cloud A Paradigm Shift
 14. Lesson 8: Graph Databases
 15. How to get started with Hadoop?
 16. Optimizing care gaps and outreach programs in Healthcare
 17. Business Intelligence Architecture
 18. Lesson 4: Features Common to (Most) NoSQL/NewSQL Databases
 19. Get started with Hadoop and Spark in 10 minutes
 20. Lesson 5: Key Value Stores (AKA ‘Tuple’ Stores)
 21. How to score data in Hadoop/Hive in a flash
 22. Interesting database questions
 23. Lesson 3: Open Source, Distribution, or Suite
 24. Big Data Applications Scaling Using Java Architecture in the Cloud
 25. Lesson 7: Column Oriented Databases (aka Big Table or Wide Column)
 26. Big Data Analytics Infrastructure
 27. Hadoop Technology Stack
 28. Lesson 6: Document Oriented Databases
 29. A synthetic variance designed for Hadoop and big data
 30. Practical illustration of Map-Reduce (Hadoop-style), on real data
 31. Old SQL, New SQL, NoSQL – Making Sense of the Five Major Classes of Database Technology
 32. How NoSQL Fundamentally Changed Machine Learning
 33. eBook: Getting Started With Hadoop
 34. Salaries for Hadoop professionals
 35. Modern BI Architecture & Analytical Ecosystems
 36. Wiley’s Hadoop Book Bundle — A Free 113 Page Sampler
 37. Earthwatch to Look at Climate Change in Acadia National Park
 38. Polyglot Persistence?
 39. ۵۰+ Open Source Tools for Big Data (See Anything Missing?)
 40. Implementing a Distributed Deep Learning Network over Spark
 41. Which one is best: R, SAS or Python, for data science?
 42. ۱۵+ Great Books for Hadoop
 43. Clustering Similar Images Using MapReduce Style Feature Extraction with C# and R
 44. A Comparison of NoSQL Offerings
 45. How To Avoid The Big Data Quicksand
 46. Deploy Hadoop Cluster
 47. SQL to NoSQL translator
 48. Programming for Data Science the Polyglot approach: Python + R + SQL
 49. Seek the grail up the Knowledge Pyramid, not down
 50. Big Data Logistics: data transfer using Apache Sqoop from RDBMS

 

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه