۵ معیار اصلی بیگ دیتا + اینفوگرافیک

 

 

bigdata5

 

۵ معیار اصلی که بیگ دیتا برای آنالیز باید دارا باشد:

۱.اندازه و حجم داده ها

۲.سرعت تولید داده

۳.تنوع داده ها

۴.صحت و درستی داده ها

۵.ارزشمند باشد (حوزه های مختلف را شامل شود).

Source :

Solinkcorp

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه