۵ اشتباه اجرایی بزرگ در بیگ دیتا

Office-Phil-Whitehouse-Flickr-780x585۵ اشتباه اجرایی بزرگ در بیگ دیتا

  • عدم استفاده کافی و مناسب از دیتاها
  • سرمایه گذاری کمپانی بر روی یک نرم افزار مجانی!
  • رها کردن دیتا های قبلی کمپانی که با هزینه های زیادی تهیه شده اند
  • عدم آشنایی با داده های خود
  • اجرای پروژه هایی که در حد و توان کمپانی نیستند
Source :

venturebeat

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه