۱۸ کتاب جدید در مورد R و پایتون که باید خوانده شود

در اینجا یک لیست از کتاب با موضوعات علم داده و یادگیری ماشین در زبان R و پایتون که در یک سال گذشته چاپ شده است. از آنجا که خواندن یک عادت خوب است، من با این پست می خواهم این عادت را به شماهدیه دهم. امیدوارم این کتاب ها مفید واقع شوند.

۱- Hands-on Programming with R

۲- R for Everyone: Advanced Analytics and Graphics(R برای همه: تجزیه و تحلیل و گرافیک پیشرفته)

۳- R Cookbook

۴- R Graphics Cookbook

۵- Applied Predictive Modeling(مدل سازی پیش بینی کاربردی)

۶- Introduction to Statistical Learning(مقدمه ای بر آموزش آماری)

۷- Elements of Statistical Learning(عناصر یادگیری آماری)

۸- Machine Learning with R(یادگیری ماشین با R)

۹- Mastering Machine Learning with R(تسلط بر یادگیری ماشین با R)

۱۰- Machine Learning for Hackers(یادگیری ماشین برای هکرها)

۱۱- Practical Data Science with R(علم داده عملی با R)

۱۲- Mastering Python for Data Science

۱۳- Python for Data Analysis

۱۴- Introduction to Machine Learning with Python(مقدمه ای بر یادگیری ماشین با پایتون)

۱۵- Python Machine Learning

۱۶- Building Machine Learning Systems with Python

۱۷- Advanced Machine Learning with Python

۱۸- Programming Collective Intelligence (برنامه نویسی هوش جمعی)

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه